• tudalen_baner""

Newyddion

Cwsmeriaid yn Cychwyn ar Daith Ffatri i Dystio Rhagoriaeth Cynhyrchu

Mewn digwyddiad cyffrous ac addysgiadol, gwahoddwyd cwsmeriaid uchel eu parch i gamu y tu ôl i'r llenni ac archwilio'r peiriannau blaengar yn JINAN REZES CNC EQUIPMENT CO., LTD yn Jinan, talaith Shandong.Roedd y daith ffatri, a gynhaliwyd ar Awst 7fed, yn gyfle rhyfeddol i gleientiaid weld drostynt eu hunain y prosesau cymhleth a'r dechnoleg uwch sy'n gyrru ein cynhyrchiad.

Dechreuodd y daith gyda chroeso cynnes gan ein tîm rheoli, a bwysleisiodd arwyddocâd y cydweithio hwn rhwng cwsmeriaid a chynhyrchwyr.Yna cafodd ymwelwyr eu harwain trwy deithlen wedi'i churadu'n ofalus a ddangosodd ymrwymiad y ffatri i arloesi, ansawdd a chynaliadwyedd.

Dechreuodd y daith yn ein hadran ymchwil a datblygu, lle cyflwynwyd cleientiaid i'r ymennydd y tu ôl i'r llawdriniaeth.Rhannodd ein tîm o beirianwyr a thechnegwyr fewnwelediad i'r broses fanwl o ddylunio a mireinio ein peiriannau i gwrdd â safonau'r diwydiant sy'n esblygu'n barhaus.Roedd cwsmeriaid wedi’u swyno gan y feddalwedd CAD o’r radd flaenaf a’r technolegau argraffu 3D a ddefnyddiwyd yn y cyfnod prototeipio, a amlygodd ein hymroddiad i wthio ffiniau arloesi.

Gan symud ymlaen i galon y ffatri, cafodd y cyfranogwyr eu swyno gan y llinellau cydosod trawiadol.Roedd yr enghreifftiau disglair hyn o ragoriaeth peirianneg yn tanlinellu ein hymroddiad i drachywiredd ac effeithlonrwydd.Fel y dywedodd un cwsmer, Mr. Johnson, "Mae gweld y synergedd rhwng technoleg ac arbenigedd dynol yn wirioneddol ysbrydoledig. Mae'n amlwg bod pob peiriant yn ganlyniad i oriau di-ri o waith caled a sylw i fanylion."

Rhan annatod o'r daith oedd ein hymrwymiad i gynaliadwyedd.Aethpwyd â gwesteion trwy'r mentrau eco-gyfeillgar sydd wedi'u hintegreiddio i'n prosesau cynhyrchu.O beiriannau ynni-effeithlon i strategaethau lleihau gwastraff, roedd ymroddiad ein ffatri i leihau ein hôl troed amgylcheddol yn atseinio gyda chleientiaid sy'n ymwybodol o'r amgylchedd.

Uchafbwynt y daith yn ddi-os oedd yr arddangosiad byw o'n peiriant blaenllaw, y peiriant torri laser ffibr.Mae'r darn blaengar hwn o dechnoleg yn arddangos ymroddiad ein cwmni i aros ar flaen y gad yn y diwydiant.Cafodd y gwesteion eu swyno wrth i’n harbenigwyr arddangos ei alluoedd ac esbonio sut mae’n chwyldroi’r sector laser.Meddai Ms Rodriguez, cwsmer a oedd yn ymweld, "Rwyf wedi fy syfrdanu gan lefel yr awtomeiddio a'r manwl gywirdeb. Mae hyn yn wir yn newidiwr gêm!"

Drwy gydol y daith, fe wnaeth y rhyngweithio rhwng ein staff gwybodus a'r cwsmeriaid chwilfrydig feithrin cyfnewid syniadau deinamig.Bu cleientiaid yn cymryd rhan mewn trafodaethau pryfoclyd am gymwysiadau posibl ein peirianwaith yn eu priod fusnesau, gan ddatgelu llwyddiant y daith o ran sbarduno syniadau arloesol.

Wrth i'r daith ddod i ben, mynegodd Mr Wang, ein Prif Swyddog Gweithredol, ei ddiolchgarwch am ymweliad y cwsmeriaid a'u diddordeb yn ein technoleg."Mae'n anrhydedd i ni fod wedi rhannu ein hangerdd am arloesi gyda grŵp mor nodedig o gleientiaid. Mae eich mewnwelediad a'ch adborth yn ein hysbrydoli i barhau i wthio ffiniau a rhagori ar ddisgwyliadau."

Gadawodd y digwyddiad ysbrydoliaeth a chyffro i gwsmeriaid a’n tîm am ddyfodol [Eich Enw Ffatri].Trwy agor ein drysau ac arddangos ein peiriannau, fe wnaethom gadarnhau ein hymrwymiad i dryloywder, ansawdd, a chydweithio â chleientiaid.

Ar gyfer ymholiadau, gwybodaeth bellach, neu gyfleoedd partneriaeth, mae croeso i chi gysylltu â'n tîm yn [Gwybodaeth Gyswllt].

newyddion
newyddion

Amser post: Awst-14-2023